fbpx
Last updated: 09/08/21

Bilaga till Lyssningstjänst

Print

Human readable summary

Denna bilaga till Lyssningstjänst (“Bilaga”) kompletterar Ramavtalet för abonnemang som finns mellan parterna (“Ramavtal”). Villkor med versaler som används men inte definieras i detta tillägg har de betydelser som anges i Ramavtalet. I händelse av konflikt mellan detta tillägg och Ramavtalet gäller detta tillägg.

1. Definitioner

Rapport” avser en anpassad rapport från leverantörens forskargrupp som skapats för kunden.

Tjänster” avser de sociala lyssningstjänster som leverantören tillhandahåller kunden.

2. Villkor för tjänsten

2.1. Ansvar. Kunden ska följa Twitters användarvillkor, vanligtvis på https://twitter.com/tos, och YouTubes användarvillkor, vanligtvis på https://www.youtube.com/t/terms.

2.2. Användarskydd. Kunden ska inte: (a) medvetet visa, distribuera eller på annat sätt göra leverantörsdata tillgängliga för någon person eller enhet som den rimligen tror kan använda leverantörsdata på ett sätt som skulle kunna vara oförenligt med den personens rimliga förväntningar på integritet; (b) genomföra forskning eller analys som isolerar en liten grupp individer eller någon enskild individ för olagliga eller diskriminerande ändamål; (c) använda leverantörsdata för att fokusera på, segmentera eller profilera någon individ baserat på hälsa, negativ ekonomisk status eller tillstånd, politisk tillhörighet eller tro, ras eller etniskt ursprung, religiös eller filosofisk tillhörighet eller tro, sexliv eller sexuell läggning, fackförening medlemskap, uppgifter om några påstådda eller faktiska brott som skulle ha begåtts eller andra känsliga kategorier av personlig information som är förbjuden enligt tillämplig lag; (d) utan leverantörens skriftliga förhandsgodkännande, men med förbehåll för tillämplig lag, visa, distribuera eller på annat sätt göra leverantörsdata tillgängliga för någon medlem i USA: s underrättelsetjänst eller någon annan myndighet eller offentlig enhet.

2.3. Borttagning av leverantörsdata. En licensgivare eller tillämplig lag kan kräva att leverantören tar bort personuppgifter inom något leverantörsdata. I sådana fall kommer leverantören att underrätta kunden om vilket leverantörsdata som påverkats och som kräver borttagning. Kunden ska omedelbart ta bort sådan information från sina system, antingen under eller efter perioden.

2.4. SLA. Nivåavtalet för tjänster finns på https://www.brandwatch.com/legal/brandwatch-slas/ och gäller tjänsterna.

3. Immateriella tillgångar

3.1. Rapporter. Leverantören äger alla rapporter, exklusive kunddata i en rapport. Leverantören medger kunden en global, icke-exklusiv, icke-överförbar, royaltyfri licens för att använda rapporten och leverantörsdata i rapporten i enlighet med detta avtal.

3.2. Licens för leverantörsdata. Leverantören medger kunden en global, icke-exklusiv, icke-överförbar, royaltyfri licens för att använda, ladda ner, kopiera eller på annat sätt ta bort leverantörsdata från leverantörens system, i enlighet med detta avtal.

3.3. Licens för kunddata. Kunden medger leverantören en icke-exklusiv, royaltyfri licens för att behandla kunddata i syfte att tillhandahålla tjänsterna.

Falcon.io is now part of Brandwatch.
You're in the right place!

Existing customer?Log in to access your existing Falcon products and data via the login menu on the top right of the page.New customer?You'll find the former Falcon products under 'Social Media Management' if you go to 'Our Suite' in the navigation.

Paladin is now Influence.
You're in the right place!

Brandwatch acquired Paladin in March 2022. It's now called Influence, which is part of Brandwatch's Social Media Management solution.Want to access your Paladin account?Use the login menu at the top right corner.